Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

M³ Isännöinti Oy (2599886-6)

Yhteystiedot:
Maaherrankatu 17
50100 Mikkeli

Rekisteriä koskevissa asioissa yhteys:

044 7373 550
asiakaspalvelu@m3isannointi.fi

2. Rekisteröidyt:

M³ Isännöinti Oy:n asiakasyhtiöt ja niiden osakkaat.
M³ Isännöinnin asiakasyhtiöille laskuja lähettävät yritykset.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään tilausten ja toimeksiantojen hoitamiseksi, tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin, palveluiden kehittämisen, asiakaskyselyiden, yhteydenottojen, laskutuksen, perinnän, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

4. Henkilötietojen laillinen käsittelyperuste

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden tekemiseksi. Henkilötietojen käsittely asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointia varten on mahdollista rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella asiakassuhteen nojalla.

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot:

Nimi
Yritys ja sen yhteystiedot
Osoite
Sähköposti
Puhelinnumero
Rooli asiakasyhtiössä
Laskut ja niiden selitteet
Maksuhistoria
IP-osoite (verkkosivuston käyttäjät)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin M³ Isännöinti Oy:n ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

-Visma Fivaldi Visma Solutions Oy (1967543-8)
-Microsoft Office 365 Microsoft Corporation, Yhdysvallat

8. Käsittelyn kesto

-Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti sen ajan, kuin asiakas taloyhtiö on M³ Isännöinti Oy:n asiakkaana.
-Verkkosivuston kävijöiden tietoja käsitellään maksimissaan kaksi vuotta.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Yritys käyttää Microsoft Corporation pilvipalvelua (Microsoft Office 365).
Microsoft noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen Privacy Shield Framework-periaatteita, vaikka Microsoft ei nojaa EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield Framework-periaatteisiin laillisena perustana henkilötietojen siirroille, kun otetaan huomioon EU:n tuomioistuimen ratkaisu asiassa C-311/18.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

11. Rekisterin suojauksen perusteet

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. Sähköiset rekisterit on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Yritys Oy käyttää SSL salausta (Secure Sockets Layer). SSL-salaus (https) on suunniteltu tekemään siirrettävistä tiedoista lukukelvottomia muille kuin meille.

Paperilla olevat henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa, jossa on palovaroittimet.

12. Evästeet

Mikä on eväste?

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä (”cookie”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Evästeiden käyttö verkkosivuilla

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan sekä istuntokohtaisia, poistettavia evästeitä että käyttäjän selaimeen tallennettavia evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät käyttäjän selaimen muistissa ainoastaan selaimen aukiolon ajan. Tallennettavien evästeiden tarkoituksena on tunnistaa käyttäjän selain käyttäjän seuraavaa verkkosivustovierailua varten. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää evästeitä seuratakseen kävijäliikennettä verkkosivuillaan sekä tehdäkseen palvelustaan entistä käyttäjäystävällisempää, turvallisempaa ja sujuvampaa. Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan myös Google Analytics-verkkoanalyysipalvelua rekisterinpitäjän tietojenkeruutoimintojen toteuttamiseen evästeiden avulla. Google Analyticsin kautta kerätyt evästeet tallentuvat kyseisen palveluntarjoajan palvelimiin, jotka voivat sijaita Euroopan unionin alueen ulkopuolella.

Evästeiden käytön estäminen

Käyttäjä voi selainasetuksissaan määritellä, haluaako käyttäjä hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön. Käyttäjä voi myös määritellä selainasetuksen ilmoittamaan verkkosivujen evästeiden käytöstä, jolloin käyttäjä voi hyväksyä evästeiden käytön tapauskohtaisesti. Mikäli käyttäjä estää evästeiden käytön, tämä voi vaikuttaa rekisterinpitäjän verkkosivuston toimivuuteen.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
asiakaspalvelu@m3isannointi.fi

Tarkastusoikeus; Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen; Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus; Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto; Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus; Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
Suostumuksen peruuttaminen; Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus; Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot