Kunnossapito- ja muutostyöilmoitus

Kunnossapito- ja muutostyöilmoitus

Kun olet aikeissa tehdä muutostöitä huoneistossasi, on siitä laadittava taloyhtiölle muutostyöilmoitus.
Muutostyötä ei saa aloittaa, ennen kuin muutostyöhön on saatu taloyhtiöltä lupa.

Pelkästä maalauksesta tai tapetoinnista ilmoitusta ei tarvitse tehdä.
Erityisen tarkkana asioissa tulee olla, jos muutostyöhön liittyy LVI- tai sähkötöitä tai jos ne kohdistuvat märkätiloihin tai taloyhtiön rakenteisiin.

Lomake PDF-muodossa tulostamista varten

Huoneistossa tehtävät muutostyöt

Osakkailla on oikeus tehdä muutostöitä hallinnoimissaan tiloissa. Ehtona muutostyön toteutukselle on se, että siitä ei saa koitua taloudellista, eikä toiminnallista haittaa taloyhtiölle, muille osakkaille/asukkaille, eikä rakennukselle tai yhtiön järjestelmille. Muutostyötä teettävä osakas on aina vastuussa kyseisestä muutostyöstä.

Jos muutostyö on merkittävä, tulee siitä aina laatia taloyhtiölle muutostyöilmoitus. Muutostyötä suunnittelevan osakkaan on itse selvitettävä, onko muutostyö luvan varainen. Epäselvissä tilanteissa osakas voi esim. soittaa asiasta taloyhtiön isännöitsijälle.

Taloyhtiö voi kieltää muutostyön toteutuksen, jos siitä katsotaan olevan haittaa yhtiölle, muille osakkaille/asukkaille, rakennukselle tai järjestelmille. Lisäksi muutostyö voidaan kieltää, jos taloyhtiölle esitetyt suunnitelmat eivät ole riittävät.

Taloyhtiöllä on oikeus määrätä muutostyölle valvoja, jos tehtävä muutostyö on laaja tai valvojan käytölle katsotaan olevan selvä tarve. Osakas voi myös itse nimetä valvojan, jos taloyhtiö hänet hyväksyy. Valvonta ei poista osakkaan vastuuta muutostyöstä.

Asbestikartoitus:

Jos taloyhtiö on rakennettu ennen vuotta 1994, on huoneistoon aina ennen muutostyön aloitusta tehtävä asbestikartoitus. Jos huoneistosta löytyy asbestia, on asbestipurku teetettävä asbestipurkuun oikeutetulla rekisteröidyllä tekijällä. Asbestikartoitus ja mahdollinen asbestipurku ovat muutostyötä teettävän osakkeenomistajan vastuulla.

Osakas ei missään tapauksessa saa aloittaa muutostyötä, ennen kuin siihen on saatu taloyhtiön lupa.

Kunnossapito- ja muutostyöilmoituslomake

  Yhteystiedot

  Töiden suoritus

  Kohde

  Tiedotus

  Yleiskuvaus töistä

  Suunnittelijat, urakoitsijat ja valvoja

  Pääsuunnittelija / hankkeeseen ryhtyvä LVIA-suunnittelija Sähkösuunnittelija Valvoja (taloyhtiön nimeämä) Rakennusurakoitsija Vedeneristäjä LVIA-urakoitsija Sähköurakoitsija Lisätiedot

  Palvelua
  juuri silloin
  kun tarvitset.

  Soita asiakaspalveluumme
  044 7373 550
  Lähetä viesti asiakaspalvelu@m3isannointi.fi

  ”Paikallista ja ammattitaitoista
  isännöintiä lähelläsi.”